Domokos Kázmér Óvoda,
Gimnázium és Szakközépiskola

Siker a segesvári Petőfi Sándor Szavalóversenyen

A Domokos Kázmér Szakközépiskola tanulója, Szász Bernadett részt vett a segesvári Petőfi Sándor szavalóversenyen. A szovátai tanuló versmondás kategóriában első díjat kapott, míg az énekelt vers kategóriában a második díjat nyerte el.

Már Segesvár hagyományai közé tartozik, hogy minden év márciusában a „márciusi ifjaknak” tisztelegve Petőfi Sándor szavalóversenyt rendeznek a felső tagozatos diákok számára. A rendezvényen az iskolák legeredményesebben szereplő diákjai vesznek részt, és nagy izgalommal, lelkesen készülnek erre a napra az irodalmat kedvelő tanulók. A segesvári szavalóversenyen a szovátai Domokos Kázmér Szakközépiskolát Szász Bernadett képviselte.
Bernadettet számtalanszor hallhattuk szavalni, énekelni a különböző iskolai és városi rendezvényeken, de még a Sóvidék Televízió Lírájában is. Legutóbb a március 15-ei ünnepségen szavalt egy Petőfi verset, ez el is hangzott a segesvári versenyen.
A Domokos Kázmér Óvoda, Gimnázium és Szakközépiskola facebook oldalán a versennyel kapcsolatban közzétett bejegyzésből kiderül, hogy a DK-át Kincses Kincső is képviselte volna, de betegség miatt nem tudott részt venni a vetélkedőn. Továbbá a bejegyzésben gratulálnak Bernadettnek a versenyen elért eredményekért és kívánják, hogy maradjon ilyen lelket melegítő, hiteles tolmácsolója a verseknek.