Domokos Kázmér Óvoda,
Gimnázium és Szakközépiskola

Historia Nostra elnevezésű Országos Történelem Tantárgyverseny.

2018.május 5-én a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban tizedik alkalommal került megszervezésre a Historia Nostra elnevezésű Országos Történelem Tantárgyverseny.

A verseny szervezői azzal a céllal hirdetik meg ezt a rangos vetélkedőt, hogy az erdélyi magyar fiatalokat történelmük alapos megismerésére ösztönözzék, illetve erősítsék bennük az összetartozás tudatot. További célok a magyar történelem iránti érdeklődés felkeltése, a történelmi korszakokra vonatkozó ismeretek elmélyítése, a tehetséges tanulók képességeinek a kibontakoztatása, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás ösztönzése, az írásbeli és szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, a nemzeti és európai identitástudat elmélyítése. A részvételi kedvet az is növelheti, hogy a versenyen díjazott XI. és XII. osztályos diákok felvételt nyernek a Babeș- Bolyai Tudományegyetem Történelem Karára. A verseny rangját az is jelzi, hogy Erdély nagy múltú, neves iskolái is képviseltetik magukat, mint a Székely Mikó Kollégium, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Salamon Ernő Gimnázium, a Nagy Mózes Elméleti Líceum, a Márton Áron Főgimnázium. Iskolánk, a Domokos Kázmér Szakközépiskola, rövid kihagyás után ismét nevezett diákokat a tantárgyversenyre. Csortán Tímea Magdolna, X. osztályos tanulót és Birtalan Hunor, IX. osztályos tanulót Nagy Sándor történelem szakos tanár készítette fel. Az idei tematika: a magyarság történelme a második világháború után. A felkészítés- felkészülés minőségét jelzi, hogy a 17 résztvevő diákot számláló versenyen Csortán Tímea 100 pontból 87-et, Birtalan Hunor pedig 94-et ért el. Huni ezzel a pontszámmal összesítésben a negyedik helyen végzett. A szép eredményért dicséretet, illetve minisztériumi oklevelet vehetett át.

Gratulálunk a diákoknak és Nagy Sándor tanár úrnak, további sikereket kívánunk!