Domokos Kázmér Óvoda,
Gimnázium és Szakközépiskola

Ballagás a Szovátai Domokos Kázmér Szakközépiskolában.

Az út mint szimbólum életünknek, monda- és mesevilágunknak szerves építőköve. Minden térben és időben zajló folyamat legelemibb jelképe.

Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nem csak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk.  Megállunk és csodálkozunk,  csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk az ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk  a célhoz.

         Tanévünk legnagyobb ünnepén Vass Ferencz igazgató úr meghívására megtiszteltek jelenlétükkel Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes asszony, Fülöp László Zsolt polgármester úr, Kiss Ferenc alpolgármester úr,  szulők, rokonok, mehívottak . A végzős diákok tervekkel, álmokkal, vágyakkal telve talán most értik meg igazán az elmúlt évek erőfeszítéseit, fáradozásait.

A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmetes vagy tanulságos, önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb felfedezés”, Márai Sándor szavai napjainkban is sokatmondóan hangzanak számunkra.